Ari Korhonen

Ehdolla eduskuntaan 2023

Turvallisuus

Turvallisuus tarkoittaa sitä, että yhteiskunta on kriisinkestävä ja pystyy toimimaan myös häiriötilanteissa. Että ihmiset saavat palveluita kaikissa tilanteissa ja voivat luottaa viranomaisiin. Turvallisuus tarkoittaa, että onnettomuuksia, rikoksia ja syrjäytymistä ennaltaehkäistään.

Paikallista ja alueellista kriisinsietokykyä on vahvistettava

Kuntien ja hyvinvointialueiden vastuu erilaisten toimialojen ja lakisääteisten vastuiden yhteensovitta-jana paikallisesti ja alueellisesti edellyttää kokonaisvaltaista ja poikkihallinnollista varautumista. Kuntien ja hyvinvointialueiden suorituskyvyllä on suuri merkitys häiriötilanteen vaikutusten lieventäjänä, palveluiden jatkuvuudenhallinnan turvaajana ja kansalaisten kriisinsietokyvyn ylläpitäjänä.

Kriittinen infrastruktuuri, veden, ruoan, sähkön, lämmön ja lääkintähuollon järjestäminen, pelastustoiminta, evakuointikyky, liikenne, viestintäverkot, väestösuojat, kansalaisten kyky toimia kriiseissä ja muut kansalaisten arkeen elintärkeästi vaikuttavat asiat on syytä huomioida osana kriisikestävää yhteiskuntaa kaikissa häiriötilanteissa. Tämä edellyttää toimijoilta yhteistä uhka-arviota, toimivaa tilannekuva- ja tiedonvaihtojärjestelmää, poikkihallinnollista varautumista ja yhteistä harjoittelua.

*Suomi tarvitsee siviilipuolustusministerin, vastaavalla tavalla kuin on Ruotsissakin.

*Valmiuslaki tarvitsee kokonaisvaltaisen uudistuksen.

*Kuntien ja hyvinvointialueiden riittävistä varautumisen resursseista on huolehdittava.

*Ihmisten kriisinsietokykyä ja toimeentuloa vaikeina aikoina on tuettava. Yhteiskunnalla pitää olla kyvykkyyttä huolehtia ikäihmisistä, lapsiperheistä ja heikommin toimeentulevista myös vaikeina aikoina.

Tulevaisuus

Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa asioita. Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät. Minulle keskeinen arvoperusta ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus ja vapaus.

*Haluan, että maailma kehittyy ja menee eteenpäin. Erityisen tärkeänä tulevaisuusteemana näen hyvinvointialueuudistuksen onnistumisen. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat yhteiskunnan peruspilari – ihan kaikille ihmisille!

*Maksuttamasta laadukkaasta opetuksesta aina varhaiskasvatukseen, korkeakoulutukseen ja yliopistoihin on pidettävä kiinni. Sivistys luo pohjan tuleville sukupolville ja Suomen menestymiselle.

*Työ on jokaiselle tärkeää. Työllisyysasteen nostaminen on keskeinen tavoite koko Suomelle. Toisaalta työvoiman saatavuus muodostaa pullonkaulan monella alalla. Työvoiman ja työpaikkojen kohtaantoa tulee edistää. Tulevaisuuden Suomi tarvitsee myös työvoimaa ulkomailta.

*Talouden tasapaino on tärkeä. Suomi joutuu sopeuttamaan seuraavalla eduskuntakaudella. Sopeuttaminen ei aina tarkoita leikkaamista, vaan asioiden tekemistä järkevämmin. Sopeuttamista ovat myös lisätulot kasvavan työllisyysasteen ja vahvistuvan talouden myötä. Vaikeina aikoina on kyettävä näkemään kansakunnan paras.

*Suomi astuu sotilasliitto NATON jäseneksi. NATO on turvatakuumme tässä maailman ajassa. Suomen NATO-roolin haluaisin nähdä aktiivisena, maailmarauhaa rakentavana ja siviilipuolustusta korostavana.

Ari Korhonen

Olen Ari Korhonen ja eduskuntavaaliehdokkaana Varsinais-Suomessa. Siviiliammatiltani olen varautumisen- ja turvallisuuden erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitossa. Olen valmistunut Turun yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineena kemia.

Minulla on kolme aikuista lasta. Uusioperheeseemme kuuluu lisäksi vaimoni ja hänen kaksi lastaan. Asumme Raisiossa.

Olen syntynyt Kuopiossa ja käynyt kouluni Pieksämäellä. Vuonna 1991 muutin Turkuun opiskelemaan. Turussa vierähti 20 vuotta. Raisioon muutin 2011 tullessani sinne kaupunginjohtajaksi.

Olen toiminut Raision kaupunginjohtajana vuosina 2011-2020, Turun apulaiskaupunginjohtajana 2010-2011, SDP:n puoluesihteerinä 2008-2010, kaupunginvaltuutettuna sekä Turussa että Raisiossa, maakuntahallituksen varapuheenjohtajana, siraanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana, Kuntaliiton hallituksessa, Turun Osuuspankin hallintoneuvostossa varapuheenjohtajana, Uimaliiton hallituksessa ja monissa luottamustehtävissä. Nyt olen ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan.

Vuoden 2022 aikana toimin Varsinais-Suomen aluevaltuuston puheenjohtajana ja vuoden 2023 alusta aluevaltuutettuna sekä konsernijaoston puheenjohtajana. Raisiossa toimin kaupunginvaltuutettuna, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Vapaa-ajalla harrastan musiikkia (kitara ja laulu) ja liikuntaa, erityisesti uintia. Valmennan myös uintia Raision Urheilijoissa.

Lue lisää...